Font size

Остала обавештења и информације

Закључци са Савета факултета одржаног у вези са поплавама

Закључке са Савета факултета одржаног у вези са поплавама у Републици Србији можете преузети овде или погледати у наставку.

 

Размена академског особља у оквиру програма "МЕВЛАНА" - јавни позив

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
објављује


Јавни Позив


за пријављивање заинтересованих наставника за учешће у размени у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ са Ондокуз Мајис Универзитетом из Самсуна у Турској
http://mevlanafoundation.com


1. Размена наставника у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ реализоваће се у складу са Протоколом о програму размене „МЕВЛАНА“ који су потписали ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и ректор Ондокуз Мајис Универзитета, проф. др Хусеyин Акан 26. марта 2013. године.
2. Право на учешће у размени имају наставници који су у радном односу на факултетима Универзитета у Нишу.
3. Занитересовани наставници треба да поднесу декану свог Факултета писмени захтев за учешће у размени, најкасније до 01. јуна 2013. године.
4. Декан Факултета доставља Универзитету у Нишу предлог наставника за размену, са подацима о наставнику (година рођења, место боравка, научна област за коју је изабран, година избора у садашње звање, период времена у коме би наставник учествовао у размени и писмену сагласност декана да предложени наставник може да учествује у размени).
5. Избор кандидата који ће бити уључени у размену са Ондокуз Мајис Универзитетом, обавиће ректор Универзитета у Нишу, на предлог декана Факултета.
6. Наставници који буду упућени на размену, укључиће се у наставни процес на одговарајућем факултету Ондокуз Маyис Университy, од 1. октобра 2013. године до 30. септембра 2014. године, у периоду од најмање седам дана до највише три месеца.
7. Ондокуз Маyис Университy исплаћује дневнице наставнику који буде упућен на размену, из којих наставник треба да плати трошкове путовања, смештаја и исхране.
8. Језик студија на Ондокуз Мајис Универзитету је турски или енглески.
9. Наставник је обавезан да након окончања активности на Ондокуз Мајис Универзитету достави Факултету који га је предложио за размену одговарајуће доказе о реализованим обавезама, времену и обиму ангажовања у настави на Ондокуз Мајис Универзитету.
10. Факултет Универзитета у Нишу који предложи наставника за размену одобриће наставнику плаћено одсуство за време проведено на Ондокуз Мајис Универзитету.
11. Научне области, број наставника, трајање размене и недељни фонд сати дати су у табели:


РАЗМЕНА АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА (АСМ)

Високошколска институција


Шифра научне области

Области наставе, активности

Број академског особља

Матична институција

Институција домаћин

Укупно трајање у периоду

Недељни број сати по курсу

06

Инжењерство, Технологија

10

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

01

Пољопривредне науке

7

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

10

Право

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

12

Медицинске науке

8

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

11

Математика, Информатика

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

03

Уметност и дизајн

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

16

Друге области студија

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

14

Друштвене науке

6

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

13

Природне науке

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

08

Хуманистичке науке

6

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

 

 

У Нишу, 24. мај 2013. године.Р Е К Т О Р

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Драган Антић

Представљање "Руске Академије Царина" из Москве

У петак, 17. маја, гост Електронског факултета биће проф. Елена Гаyко са "Руске Академије Царина" (Российская таможенная академия) из Москве.

Она ће представити ову Академију у оквиру успостављања уговора о сарадњи са Универзитетом у Нишу, а везано за могућност заједничких пројеката. Постоји велико интересовање "Руске Академије Царина" за сарадњу са нашим факултетом, посебно у области E-customs и IT.

Презентација ће бити одржана на Електронском факултету у сали 1 у петак, 17. маја у 13 сати.

Основни подаци и овој Академији:

russian-customs-academyThe Russian Customs Academy is a higher educational institution and one of the Regional Training Centers of the WCO. It provides training in Customs Legislation, Economics and Customs Management. It was established by the Federal Customs Service of the Russian Federation. The Federal Customs Service (FCS) of Russia is a Federal executive authority, performing the functions of control and supervision in the field of customs and the functions of a currency control agent and special functions of contraband control, abatement of other crimes and administrative violations. Russian Customs academy is a unique institution with three branches in St. Petersburg, Rostov-on-Don and Vladivostok. The general purpose of the Academy is to train the specialists able to: identify people to question, search baggage and individuals for smuggled items, seize smuggled goods, check documentation relating to imported and exported goods, undertake physical examinations of freight, detect drug smugglers, collect and supply trade statistics, write reports, combat illegal trade in endangered species, deal with revenue due on imported and exported goods, calculate and collect customs duties and taxes, using e-customs instruments and IT technologies. Taking into account the facts of Russia’s joining the WTO and the creation of the Customs Union between Russia, Kazakhstan and Belarus the demands for perfectly trained staff is the burning issue of today’s reality.

Mиграцијa серверске инфраструктуре

Обавештавамо Вас да због миграције серверске инфраструктуре многи мрежни сервиси неће бити доступни у суботу 3.11.2012. од 16 часова до 23 часа.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89