Font size

Предлог за јубиларне награде у 2016. години

obavestenje

Комисија за награде и одликовања Факултета на састанку одржаном 31.10.2016. године утврдила је

 

ПРЕДЛОГ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У 2016. ГОДИНИ

(пресек рађен на дан 31.12.2016. године)

 

30 година укупног рада у радном односу:

 1. Др Драган Пантић, редовни професор;
 2. Др Слађана Маринковић, редовни професор;
 3. Др Весна Јавор, доцент;
 4. Миомир Јанковић, техничар за одржавање хардвера и софтвера;
 5. Гордана Ђорђевић, радник на одржавању чистоће.

 

20 година укупног рада у радном односу:

 

 1. Др Владан Вучковић, ванредни професор;
 2. Мр Јелена Ђорђевић Козаров, асистент;
 3. Данијела Николић, шеф Службе за МФ послове;
 4. Горан Перић, стручни сарадник за безбедност и здравље на раду;
 5. Зоран Ицић, лабораторијски инжењер;
 6. Ивица Јованчић, лабораторијски инжењер;
 7. Владан Костић, лабораторијски техничар;
 8. Мирослав Потић, радник обезбеђења;
 9. Верица Ђурковић, радник на одржавању чистоће;
 10. Биљана Савић, радник на одржавању чистоће;
 11. Оливера Тодоровић, радник на одржавању чистоће. 

10 година укупног рада у радном односу:

 1. Др Јелена Николић, доцент;
 2. Дипл. инж. Стевица Цветковић, асистент;
 3. Душан Вучковић, шеф РИ центра;
 4. Валентина Пејовић, стручни сарадник за МФ послове;
 5. Јелена Стојановић, књиговођа основних средстава;
 6. Сања Ђорђевић, радник на одржавању чистоће.

 Приговори се могу уложити писаним путем администрацији Факултета закључно са уторком, 8.11.2016. године.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89