Font size

Дежурства за време колективног годишњег одмора

У периоду од 20. јула до 14. августа 2015. године, када су наставници и сарадници Факултета на колективном годишњем одмору, Службе Секретеријата Факултета, Рачунарско-информационог центра и библиотеке организоваће дежурство на Факултету на начин да се обезбеди континуитет у обављању послова из надлежноси службе.

 

За време дежурства радно време Факултета је од 8 до 13 ч.

 

Почев од 17. августа 2015. године Факултет ће радити у уобичајеном радном времену.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89