Font size

2019

Оливера Степановић, избор у звање научни сарадник

obavestenje

 

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник (кандидат  др Оливера Степановић) може се преузети овде.

Игор Јовановић, избор у звање асистент са докторатом

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника (кандидат др Игор Јовановић) може се преузети овде.

Милан Радић, избор у звање асистент

obavestenje

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика (кандидат  мр Милан Радић) може се преузети овде.

Никола Данковић, избор у звање асистент са докторатом

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика (кандидат др Никола Данковић) може се преузети овде.

Биљана Стошић, избор у звање асистент са докторатом

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Биљана Стошић) може се преузети овде.

Марија Милијић, избор у звање асистент са докторатом

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације (кандидат др Марија Милијић) може се преузети овде.

Ивана Стојковић, избор у звање асистент

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат мр Ивана Стојковић) налази се у библиотеци Електронског факултета до 30.7.2019. године и може се преузети овде.

Александар Јоцић, избор у звање асистент

obavestenje

Извештај Комисије за избор у звање асистент за ужу научну област Метрологија и мерна техника (кандидат  дипл. инж. Александар Јоцић) може се преузети овде.

Мартин Јовановић, избор у звање асистент са докторатом

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат др Мартин Јовановић) налази се у библиотеци Електронског факултета до 30.7.2019. године и може се преузети овде.

Горан Станчић, избор у звање ванредни професор

obavestenje

Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електроника (кандидат др Горан Станчић) налази се у библиотеци Електронског факултета до 25.7.2019. године и може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89