Font size

Милош Богдановић, приступно предавање

obavestenje

Приступно предавање  кандидата др Милоша Богдановића под насловом

 

Објектно-релационо мапирање:

концепти и технологије

 

одржаће се у понедељак 17. септембра 2018. године у 10:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

приступно предавање под насловом

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89