Font size

Милан Динчић, приступно предавање

obavestenje

Приступно предавање  кандидата др Милана Динчића под насловом

 

Аквизиција мерних сигнала

 

одржаће се у уторак 11. септембра 2018. године у 13:30 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

приступно предавање под насловом

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89