Font size

Ненад Цветковић, избор у звање ванредни професор

obavestenje

Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредни професор (кандидат др Ненад Цветковић)  за ужу научну област Теоријска електротехника, налази се у Библиотеци Електронског факултета до 24.10.2018. године и може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89