Font size

Зоран Петрушић, избор у звање стручни сарадник

Извештај Комисије за избор једног кандидата у звање стручни сарадник (кандидат мр Зоран Петрушић) за ужу научну област Електроника може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89