Font size

Угљеша Јовановић, избор у звање истраживач-сарадник

Извештај Комисије о избору звање истраживач-сарадник за ужу научну област Електроника  (кандидат дипл. инж. Угљеша Јовановић) може се преузети овде

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89