Font size

Надежда Стојковић, избор у звање ванредни професор

obavestenje


Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног наставника у звање

доцент или ванредни професор за ужу научну област

Друштвене науке и хуманистика

(кандидат доц. др Надежда Стојковић)

може се преузети овде. 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89