Font size

Милош Милошевић, избор у звање истраживач-сарадник

Извештај Комисије о дипл. инж. Милошу Милошевићу, кандидату за избор у звање асистент-сарадник може се преузети овде или погледати у наставку:

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89