Font size

Владимир Симић, избор у звање асистент

Извештај Комисије за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика (кандидат Владимир Симић) налази се у Библиотеци Електронског факултета до 5.11.2014. и може се погледати овде или прочитати у наставку:

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89