Font size

Драган Манчић, избор у звање редовни професор

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног кандидата у звање редовног професора за ужу научну област Електроника (кандидат Драган Манчић) може се преузети овде. Извештај о избору може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89