Font size

Избори у звање, 2009. година

Извештаје комисије о изборима у звање календарске 2009. године можете преузети овде:

Александар Јоцић, избор у звање сарадник у настави

Александра Јовановић, избор у звање асистент

Вата Васић, избор у звање наставник вештина

Биљана Стошић, избор у звање асистент

Бобан Рајковић, избор у звање наставник вештина

Бобан Веселић, избор у звање асистент

Бојан Димитријевић, избор у звање научни сарадник

Бојана Николић, избор у звање сарадник у настави

Бранислав Ранђеловић, избор у звање асистент

Даниела Миловић, избор у звање ванредни професор

Дарко Додоровић, избор у звање сарадник у настави

Драгана Крстић, избор у звање асистент

Драгана Живаљевић, избор у звање асистент

Емилија Живановић, избор у звање асистент

Горан Љ. Ђорђевић, избор у звање редовни професор

Горан Николић, избор у звање асистент приправник

Милош Богдановић, Никола Давидовић и Наташа Марковић, избор у звање сарадник у настави

Тијана Димитријевић, Марија Милијић, Јелена Николић, избор у звање сарадник у настави

Марко Милојковић, избор у звање асистент приправник

Милан Симић, избор у звање асистент приправник

Мирјана Перић, избор у звање асистент

Наталија Стојановић, избор у звање асистент

Ненад Цветковић, избор у звање асистент

Ненад Милошевић, избор у звање асистент

Петар Рајковић и Милан Рајковић, избор у звање асистент приправник

Небојша Раичевић, избор у звање асистент

Станиша Перић, избор у звање сарадник у настави

Сања Алексић, избор у звање асистент

Саша Николић, избор у звање доцент

Саша С. Николћ, избор у звање сарадник у настави

Сузана Стојковић, избор у звање асистент

Властимир Павловић, избор у звање редовни професор

Војкан Давидовић, избор у звање асистент

Бојан Јовановић, избор у звање сарадник у  настави

Дејан Мирковић, избор у звање сарадник у настави

Срђан Ђорђевић, избор у звање асистент

Марко Димитријевић, избор у звање асистент


Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89