Font size

Избори у звање, 2010. година

Извештаје Комисије о изборима у звање календарске 2010. године можете преузети овде:

Зоран Перић, избор у звање редовни професор

Небојша Митровић, избор у звање редовни професор

Драган Стојановић, избор у звање ванредни професор

Дејан Ранчић, избор у звање ванредни професор

Наташа Малеш Илић, избор у звање ванредни професор

Лидија Коруновић, избор у звање доцент

Татјана Николић, избор у звање асистент

Милан Радић, избор у звање асистент

Јелена Николић, избор у звање асистент

Марија Милијић, избор у звање асистент

Тијана Димитријевић, избор у звање асистент

Бојана Николић, избор у звање асистент

Александар Јоцић, избор у звање асистент

Валентина Нејковић, избор у звање асистент

Зоран Станковић, избор у звање асистент

Анета Пријић, избор у звање асистент

Горан Станчић, избор у звање асистент 

Миодраг Стојановић, избор у звање асистент

Мартин Јовановић, избор у звање асистент

Милица Ранчић, избор у звање асистент

Мирослав Веселиновић, избор у звање асистент

Данијел Данковић, избор у звање асистент

Саша Илић, избор у звање асистент

Дарко Митић, избор у звање асистент

Сандра Ђошић, избор у звање асистент

Владимир Станковић, избор у звање асистент

Саша С. Николић, избор у звање асистент

Милица Јовановић, избор у звање асистент приправник

Дарко Тодоровић, избор у звање сарадник у настави

Бојан Банковић, избор у звање сарадник у настави

Анета Пријић, избор у звање доцент

Александар Милосављевић, избор у звање доцент

Александар Станимировић, избор у звање асистент

Бојан Банковић, избор у звање сарадник у настави

Бојан Јовановић, избор у звање асистент

Стевица Цветковић, избор у звање сарадник у настави

Станиша Перић, избор у звање сарадник у настави

Дарко Митић, избор у звање доцент

Марко Милојковић, избор у звање асистент

Милош Радмановић, избор у звање асистент

Миљана Милић, избор у звање асистент

Наталија Стојановић, избор у звање доцент

Владан Михајловић, избор у звање асистент

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89