Font size

Сарадња Ратела и Електронског факултета

Електронски факултет у Нишу наставља да склапа нове уговоре и пријатељства. Након потписивања меморандума са компанијом НИС, наш факултет је потписао пословно-техничку сарадњу са Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ.


Предмет Уговора је пословно-техничка сарадња на развоју и унапређењу функционисања, организације и управљањa у области електронских комуникација у складу са најновијим светским и домаћим научним и стручним знањима.

 

ratel

 

У циљу остваривања сарадње са истакнутим научним, развојним, стручним и образовним организацијама у области електронских комуникација, засноване на развојним потребама РАТЕЛ-а, уговорне стране су се договориле да успоставе пословно-техничку сарадњу у областима размена знања, искустава и публикација, заједничког учешћа у домаћим и међународним научно-истраживачким програмима и пројектима из домена електронских комуникација, учешћу у заједничком организовању и реализацији научних и стручних скупова, међусобно коришћење постојећих информационих потенцијала Електронског факултета и РАТЕЛ-а из области електронских комуникација, те примену научно-стручних истраживања у пракси.
Уговор су потписали проф. др Драган Манчић, декан Електронског факултета у Нишу и др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а.

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89