Font size

Акредитација 2013

Oсновне академске студије (ОАС)

Студијски програм: Електротехника и рачунарство

Блок заједничких предмета
Модули:

» Електроенергетика

» Електронске компоненте и микросистеми

» Електроника

» Рачунарство и информатика

» Телекомуникације

» Управљање системима

Мастер академске студије (МАС)

Студијски програми:

» Електроенергетика

» Електроника и микросистеми

» Рачунарство и информатика

» Телекомуникације

» Управљање системима

 

Докторске студије (ДОС)

Студијски програм: Електротехника и рачунарство

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89